Calendario

Julio 2018
LunMarMierJueVierSabDom
 << < > >>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Anuncio

¿Quién está en línea?

Miembro: 0
Visitante: 1

rss Sindicación

Archivos

29 Feb. 2016 - 23:39:33

?bi?t Th? Cho Thuê Qu?n 7


Bán c?n h? chung c? cao c?p trung yên plaza m?t ???ng tr?n duy h?ng, ṭa nhà UDIC. ??ng làm l?ch l?c l?ch s? và ??ng theo lu?n ?i?u c?a b?n bán n??c mà cho r?ng ?i Nam Quan ph?i g?i là B?c Quan?. Theo s? li?u, sau chi?n tranh Trung-Pháp th́ nhà Thanh ?ă chi?m gi? c?ng l?n và bu?c phía Vi?t nam ph?i cách xa c?ng là 100 th??c. Tiêu ?? trên b?u thi?p NAM QUAN (Tonkin)?? ?ây là bên phía Vi?t Nam khi qua c?ng nh? ?? ??ng sát v?i c?ng l?n (vào lúc này có l? ki?n trúc c?ng nh? c?ng ?ă m?t).

Bán ??t v??n ??i di?n KCN Tân Phú Trung, cách b?nh vi?n xuyên A 300m, Qu?c l? 22: 300m (??i di?n KCN Tân Phú Trung), khu sinh thái Singapore 300m. Chung c? cao 25 t?ng, 1 t?ng h?m, 3 t?ng th??ng nghi?p v?i ??y ?? ti?n tích, các h?ng m?c công tŕnh ch?t l??ng cao, ?áp ?ng m?i nhu c?u cu?c s?ng cho c? dân t?i ?ây: tr?ng ?i?m d?ch v? thông báo; tr?ng tâm th??ng nghi?p, siêu th? và h? th?ng c?a hàng bán s?; tr?ng tâm d?ch v? h? l?n: nhà hàng ?m th?c; d?ch v? v?n pḥng và nhà ? cao c?p. Giá c?c k? quy?n r?( ch? t? 12,3 tr/m2) di?n tích t? 55-77m2 Ch? c?n Thanh toán tr??c 20%, Ngân hàng cho vay 70%, t??ng tr? lăi su?t 6-8% trong 15 - 20 n?m.

Ngày 26/5/2012 t?i ?ây, Siêu th? d? án b?t ??ng s?n - T?p ?oàn B?t ??ng s?n Th? K? s? t? ch?c l? gi?i thi?u DAT NEN QUAN 7 Venesia Onsen Villas thu?c d? a Khu ?ô th? Venesia Nha Trang t?i khách s?n Beautiful S? 1 - ??ng Kh?i Q1 - TP HCM. S?n ph?m Bi?t th? khoáng nóng Venesia Onsen Villas v?i c?u trúc 2 t?ng, di?n tích t? 248-423m2 có thi?t k? thông thoáng, ?ón ???c không khí trong lành c?a Nha Trang. ??c bi?t, n?u sau 24 tháng mà KH xây xong nhà và hoàn thi?n, và có nhu c?u mu?n cho thuê l?i th́ C?T cam k?t l?i nhu?n thu ?c là 200 tri?u trong 2 n?m (ch? áp d?ng ??i v?i nh?ng khách hàng hoàn thi?n nhà tr??c 31/5/2014).

?? d? phân bi?t v?i nhóm h́nh ch?p t? phía Vi?t Nam ta s? quan sát thêm s? khác nhau c?a ??a h́nh ??i núi. M?t án t??ng tr?ng ??i di?n c?ng là theo l?i phong th?y ngày x?a tránh s? ḍm ngó th?ng vào nhà ḿnh t? phía bên ngoài (ngay trong các ki?n trúc c? c?a Vi?t Nam t? ?́nh làng ??n l?ng mi?u ta s? nh?n ra ?i?m này). Theo s? li?u Trung C?ng, c?m nhà nh? phía tr??c c?ng l?n (n?i có hai nhân v?t áo tr?ng ?ang ??ng) là mi?u th? Quan Công g?i là Quan ?? Mi?u và ??n Chiêu Trung.

Không hi?u t?i sao b? c?c c?a b?c h?a này l?i r?t gi?ng v?i b? c?c trên b?u ?nh (tham kh?o h́nh B1) do ng??i Pháp ch?p vào ??u TK20 (ho?c cu?i TK19?) Có th? b?c h?a này d?a theo tài li?u c?a ng??i Pháp mà v? ra. Giá tr? c?a b?c h?a này therefore v?i b?u ?nh (B1) là do s? quan sát c?a ng??i Trung Qu?c vào th?i ??i c? nên ta th?y ???c ki?n trúc nguyên th?y c?a ?i Nam Quan bên phía Vi?t Nam.

Qu?n 7 có v? trí chi?n l??c c? v? giao thông ???ng thu? và ???ng b?, là c?a ngơ phía Nam c?a thành ph?, là c?u n?i gi?a mi?n tây và mi?n ?ông, v? trí thu?n ti?n g?n các c?ng bi?n l?n nên qu?n 7 có ?i?u ki?n thu hút ??u t? trong và ngoài n??c. Hăy ti?p Vinhomes central park villa t?c nh́n nh?ng ǵ mà CSVN ?ang ra s?c th?c hi?n: Thác B?n Gi?c, ?i Nam Quan không thu?c lănh th? Vi?t Nam!?. B?i v́, ?ă có r?t nhi?u nghiên c?u công phu c?a các tác gi? yêu n??c Vi?t n?ng nàn ?ă là qúa ?? ?? kh?ng ??nh ?i Nam Quan là c?a Vi?t Nam!
Admin · 35 vistas · Escribir un comentario

Vínculo permanente hacia el artículo completo

http://woodrowumza.hazblog.com/Primer-blog-b1/bit-Th-Cho-Thue-Qun-7-b1-p261.htm

Comentarios

Este artículo no tiene Comentario por el momento .....


Escribir un comentario

Estatuto de los nuevos comentarios: Publicado

Se mostrará tu URL


Por favor introduce el código contenido en las imágenes.


Texto del comentario

Opciones
   (Salvar el nombre, el mail y la URL en los cookies)